Press "Enter" to skip to content

Documente necesare

lease-signingmid

Persoane juridice, Persoane fizice autorizate si cabinete, Persoane fizice

Persoane juridice

 • Formular solicitare si prezentare a societatii (cerere tip ) – original
 • certificat de inmatriculare (C.U.I.) la Registrul Comertului –copie
 • ultimul Act Constitutiv impreuna cu incheierea judecatorului delegat – copie
 • in cazul in care sunt mai multi actionari ,hotararea Adunarii Generale a Actionarilor       privind achizitia bunului respectiv, in care sa se mentioneze si persoana autorizata sa  semneze contractul de leasing – original
 • copie dupa actul  de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte firma (administrator)   sau imputernicita sa semneze contractul de leasing
 • bilantul contabil cu toate anexele pe ultimul an incheiat (31.12.2010) inregistrat la   Administratia financiara si balanta aferenta – copie
 • ultima balanta lunara incheiata
 • oferta de leasing ( semnata si stampilata pentru accept client ) – original
 • factura proforma sau aviz de plata sau contractul de vanzare cumparare cu furnizorul desemnat – copie/original dupa caz
 • 3 bilete la ordin in alb

 

Persoane fizice autorizate si cabinete

 • formular solicitare si prezentare  – original
 • copie cod fiscal sau certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (daca exista)
 • dovada spatiu -copie
 • copie act de identitate
 • decizia de impunere anuala pentru veniturile realizate in ultimul  an incheiat -copie
 • certificat fiscal eliberat de Administratia Financiara din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior solicitarii finantarii sau Declaratia speciala privind venit realizat sau Decizia de impunere finala eliberata de Administratia Financiara aferenta venitului net obtinut in anul anterior solicitarii finantarii – copie
 • registrul de incasari si plati pe ultimele trei luni incheiate – copie
 • documente care sa ateste autorizarea persoanei sau a cabinetului de catre autoritatea  profesionala din domeniul de activitate ( ex. Decizie Barou, Aviz Camera Notarilor Publici, Certificat Directia de Sanatate Publica, etc )
 • oferta de leasing acceptata de catre client -original
 • factura proforma sau avizul de plata  -original

Persoane fizice

 • formular solicitare si prezentare semnat de client (cerere tip) -original
 • adeverinta de venit solicitant si sot/sotie ( daca sunt giranti sau coplatitori )- original
 • extras REVISAL la zi semnat si stampilat de societate
 • adeverinta de venit alt girant (daca este cazul)- original
 • ultimii doi fluturasi de plata
 • contractul individual de munca, inclusiv actele aditionale
 • ultimul talon de pensie(daca este cazul) -original
 • dovada oricaror altor venituri : chirii, pensie alimentara, pensii de invaliditate,alocatii, dividende,drepturi de autor, diurne, norma de hrana(in cazul militarilor) etc. -original
 • acte de identitate solicitant si sot/sotie si giranti(dupa caz)
 • certificat de casatorie – copie
 • dovada domiciliului ( extras CF, contract de inchiriere, factura de utilitati, etc ) -copie
 • oferta de leasing acceptata de client –original
 • factura proforma sau aviz de plata -copie/original dupa caz

Nota : Societatea poate solicita si alte documente